37pao手机版

37pao手机版

 邪初在表,宜用此散之,免用麻黄汤之多所顾忌也。若素弱之人,药虽外行,气从中馁,轻者半出不出,重者反随元气缩入,发热无休矣。

缓者治宜轻,急者治宜重也,适其至所为故。若上膈之药,食后服之,胃气先为别食所填塞,必待前食化完,方能及后药,是欲速而反缓矣。

及阳明病,脉迟,汗出多,微恶寒者,表未解也,可发汗。水停则气不化,津不生,故渴。

知变知常,则其应用不穷矣。去山茱萸,不欲强木也。

三四日痘出不快,肌肤惨惨然,毛屑起举,去升麻,加桂、白芷。且水生高原,气化能出,肺气将败,故作渴不调。

伯高答曰∶用醇酒二十升,蜀椒一升,干姜一斤,桂心一斤。或以线扎中手指根,左鼻扎左,右鼻扎右,两鼻出血,扎两中指。

Leave a Reply